Learning Agreement Pp

Ausgehandelte Lernverträge in Teamprojekten. Annals of Software Engineering 6, 323-341 (1998). doi.org/10.1023/A:1018961516018 agreement_studies_guidelines_final_2017.pdf Knowles, M.S. (1986), Using Learning Contracts, Jossey-Bass, San Francisco. Mark, M.A. et J.E. Greer (1993), « Evaluation Methodologies for Intelligent Tutoring Systems », Journal of Artificial Intelligence in Education 4, 2/3, 129-153. Termin zgłoszeń na wydziałach obowiązujący dla całej uczelni: 17 stycznia 2021. Przypominamy, że student danego kierunku studiów może wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi jego Wydział bądź Instytut podpisał odpowiednią umowę o współpracy w ramach Erasmus+. .

Birtle, M. (1992), « Process Modelling in Software Engineering Team Projects at Teesside Polytechnic », Dans Proceedings of the 5th U.K. Conference on Information Systems Teaching: Improving the Practice, Association for Information Technology, Londres, Royaume-Uni, S. 83-88. Glasgow, J. (1967), « Performance of High School Students on Grade Contracts », Unveröffentlichte Dissertation, Ohio State University. Kwota dofinansowania nie może zostać zwiększona po zakończeniu mobilności. Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż ten określony w umowie o dofinansowanie, dodatkowe dni zostaną uznane za okres zerowego dofinansowania. Stephenson, J. et M. Laycock, Hrsg.

(1993), Using Learning Contracts in Higher Education, Kogan-Page, Londres et Philadelphie. Twidale, M. (1993), « Redresser l’équilibre: les avantages des techniques d’évaluation informelles pour les environnements d’apprentissage intelligents », Journal of Artificial Intelligence in Education 4, 2/3, 155-178. Birtle, M. (1994), « Contract Learning in Software Engineering Team Projects », In Proceedings of the IEEE International Workshop on Software Engineering Education, Sorrento, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, S. 71–80. Boud, D., G. Anderson et J. . .